سرویس ها

👥 ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9758 ممبر تلگرام [نامحدود] توضیحات 26,350  تومان 100000/100 4 ساعت 53 دقیقه فعال
9759 ممبر فیک کانال تلگرام [سرعت خوب] توضیحات 27,200  تومان 200000/500 7 دقیقه فعال
👥 ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9794 ادلیست گروه | گروه عمومی تلگرام توضیحات 43,560  تومان 200000/1000 فعال
9795 گروه به گروه ایرانی تلگرام توضیحات 101,640  تومان 50000/1000 فعال
👁 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9765 بازدید پست تلگرام خیلی سریع توضیحات 15  تومان 50000000/100 28 دقیقه فعال
9756 ويو تلگرام ارزان توضیحات 59  تومان 100000000/1000 4 دقیقه فعال
9766 بازدید 5 پست اخر خیلی سریع توضیحات 250  تومان 50000000/10 9 دقیقه فعال
9767 بازدید 10 پست اخر خیلی سریع توضیحات 700  تومان 50000000/10 6 دقیقه فعال
9768 بازدید 20 پست اخر خیلی سریع توضیحات 1,900  تومان 50000000/10 16 دقیقه فعال
9769 بازدید 50 پست اخر خیلی سریع توضیحات 3,120  تومان 50000000/10 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9763 بازدید استوری تلگرام حداکثر: 500 هزار توضیحات 24,375  تومان 500000/10 فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9770 ری اکشن میکس | مثبت | 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 | به همراه بازدید توضیحات 500  تومان 1000000/10 9 دقیقه فعال
9771 ری اکشن میکس | منفی | 👎 😱 💩 😢 🤮 | به همراه بازدید توضیحات 500  تومان 1000000/10 فعال
9772 ری اکشن [ جشن 🎉 ] [ آنی ] توضیحات 899  تومان 5000000/10 فعال
9773 ری اکشن [ ایموجی 🤩 ] [ آنی ] توضیحات 899  تومان 100000/10 فعال
9774 ری اکشن [ آتش 🔥 ] [ آنی ] توضیحات 899  تومان 5000000/10 فعال
9775 ری اکشن [ قلب ❤ ] [ آنی ] توضیحات 899  تومان 100000/10 1 ساعت 43 دقیقه فعال
9776 ری اکشن [ مخالف 👎 ] [ آنی ] توضیحات 899  تومان 100000/10 فعال
9777 ری اکشن [ موافق 👍 ] [ آنی ] توضیحات 899  تومان 100000/10 5 ساعت 47 دقیقه فعال
👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9761 فالور فیک انی (3تا1کا روز) کیفیت بالا توضیحات 4,200  تومان 1000/300 29 دقیقه فعال
9742 فالوور خانم آنی (فوری) توضیحات 4,200  تومان 1000/50 59 دقیقه فعال
9738 فالوور فیک آنی [5 - 10 کا در روز] توضیحات 8,250  تومان 15000/10 4 دقیقه فعال
9739 👥فالور اینستاگرام فیک [کیفیت خوب] [نگاه واقعی] توضیحات 8,250  تومان 20000/10 5 دقیقه فعال
9741 فالوور اینستاگرام فیک سرور 3 توضیحات 8,880  تومان 300000/50 20 ساعت 52 دقیقه فعال
9760 فالوور فیک آنی ارزان [5 - 10 کا در روز] توضیحات 9,000  تومان 10000/10 11 ساعت 12 دقیقه فعال
6854 فالوور فیک بدون پر کردن ⛔️ توضیحات 10,830  تومان 50000/10 فعال
9754 فالوور [عربی - ایرانی] کیفیت بالا آنی توضیحات 22,500  تومان 150000/100 57 دقیقه فعال
9781 فالوور اینستاگرام | سرور تینا👤💎⭐ توضیحات 25,480  تومان 50000/100 فعال
9755 فالوور ایرانی 30درصد کیفیت بالا توضیحات 36,400  تومان 10000/100 9 دقیقه فعال
ویو (بازدید) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9762 ⚡بازدید ویدیو اینستاگرام همه فرمتها سرور 1 توضیحات 2,000  تومان 10000000/1000 2 روز 12 ساعت 36 دقیقه فعال
سایر خدمات لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9743 ❤ لایک میکس آنی [1-5 کا در ساعت] توضیحات 1,680  تومان 100000/10 11 دقیقه فعال
9744 ❤ لایک میکس آنی [10 کا در روز] توضیحات 1,950  تومان 250000/50 48 دقیقه فعال
6833 ❤ لایک اینستاگرام | لایک اینستاگرام با ضمانت (30روز) توضیحات 4,320  تومان 30000/10 26 دقیقه فعال
6834 لایک اینستاگرام [واقعی] [بدون کاهش] پر کردن مادام العمر توضیحات 5,639  تومان 100000/10 1 ساعت 3 دقیقه فعال
خدمات استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9753 ⚡⚡بازدید استوری اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) توضیحات 300  تومان 1000000/10 5 ساعت 13 دقیقه فعال
9793 ویو استوری همیشه پایدار (در سراسر جهان) 💥💎⭐️ توضیحات 7,875  تومان 15000/10 7 دقیقه فعال
9792 افرایش آمار استوری ( بازدید همه استوری ها ) 💥💎⭐️ توضیحات 15,000  تومان 100000/20 فعال
👁 بازدید ویدیو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9745 ⚡️ بازدید ویدیو یوتیوب سرور 1 توضیحات 14,000  تومان 100000/500 فعال
9746 بازدید ویدیو یوتیوب سرور 2 توضیحات 19,000  تومان 80000/1000 1 روز 13 ساعت 2 دقیقه فعال
♛ تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9778 بازدیدهای TikTok | حداکثر: 10 میلیون | سریع - کار | روز 5M توضیحات 50  تومان 2147483647/100 فعال
9749 بازدید ویدیو تیک تاک (فوری) توضیحات 150  تومان 10000000/1000 5 ساعت 42 دقیقه فعال
فالوور روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9782 فالوور روبیکا (روبینو) کیفیت متوسط (+15درصد هدیه) 👤💎⭐️ توضیحات 52,780  تومان 10000/25 فعال
ممبر (عضو) روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9785 ممبر (عضو) کانال روبیکا کیفیت خوب (+50 درصد هدیه) 👥💎⭐️ توضیحات 107,380  تومان 10000/100 فعال
9786 ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 👥💎⭐️ توضیحات 139,594  تومان 10000/100 فعال