سرویس ها

👥 ممبر کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9796 ممبر کانال تلگرام |گارانتی 30 روز♻ توضیحات 76,160  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (80,920  تومان )
نمایندگی نقره ای: (85,680  تومان )
نمایندگی برنزی: (90,440  تومان )
100000/500 4 ساعت 38 دقیقه فعال
9797 ممبر کانال تلگرام | گارانتی 180روز ♻ توضیحات 180,642  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (186,116  تومان )
نمایندگی نقره ای: (197,064  تومان )
نمایندگی برنزی: (208,012  تومان )
100000/500 5 ساعت 16 دقیقه فعال
👁 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9824 بازدید پست تلگرام سرعت معمولی توضیحات 870  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (788  تومان )
نمایندگی نقره ای: (843  تومان )
نمایندگی برنزی: (859  تومان )
50000/100 48 دقیقه فعال
9825 بازدید پست تلگرام سرعت خوبه توضیحات 979  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (887  تومان )
نمایندگی نقره ای: (918  تومان )
نمایندگی برنزی: (948  تومان )
500000/100 3 دقیقه فعال
9817 بازدید1پست تلگرام | فوری توضیحات 1,285  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (1,142  تومان )
نمایندگی نقره ای: (1,237  تومان )
نمایندگی برنزی: (1,261  تومان )
5000000/10 1 ساعت 55 دقیقه فعال
9822 بازدید 5 پست تلگرام | بهترین | همیشه کار میکنه توضیحات 3,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,060  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,145  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,230  تومان )
500000/50 17 دقیقه فعال
9826 بازدید پست 5 سرعت خوب توضیحات 4,080  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (3,808  تومان )
نمایندگی نقره ای: (3,944  تومان )
نمایندگی برنزی: (3,998  تومان )
300000/100 3 دقیقه فعال
9820 بازدید 50 پست تلگرام | سرعت پایین توضیحات 17,243  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (15,835  تومان )
نمایندگی نقره ای: (16,422  تومان )
نمایندگی برنزی: (17,008  تومان )
10000000/1000 فعال
بازدید استوری تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9763 بازدید استوری تلگرام حداکثر: 500 هزار توضیحات 33,150  تومان 500000/10 9 دقیقه فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9827 ری اکشن + ویو پست تلگرام [مثبت + منفی] [مختلط👍❤️👏🔥🥰🤩🎉😁👎😢🤯😱🤬🤮💩🤔] توضیحات 6,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (5,140  تومان )
نمایندگی نقره ای: (5,712  تومان )
نمایندگی برنزی: (5,997  تومان )
20000/10 فعال
9770 ری اکشن میکس | مثبت | 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 | به همراه بازدید توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,902  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
1000000/10 9 دقیقه فعال
9771 ری اکشن میکس | منفی | 👎 😱 💩 😢 🤮 | به همراه بازدید توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,664  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
1000000/10 5 ساعت 3 دقیقه فعال
9772 ری اکشن [ جشن 🎉 ] [ آنی ] توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,664  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
5000000/10 فعال
9773 ری اکشن [ ایموجی 🤩 ] [ آنی ] توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,664  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
5000000/10 2 ساعت 7 دقیقه فعال
9774 ری اکشن [ آتش 🔥 ] [ آنی ] توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,664  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
5000000/10 1 ساعت 42 دقیقه فعال
9775 ری اکشن [ قلب ❤ ] [ آنی ] توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,664  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
5000000/10 1 ساعت 43 دقیقه فعال
9776 ری اکشن [ مخالف 👎 ] [ آنی ] توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,664  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
5000000/10 1 ساعت 21 دقیقه فعال
9777 ری اکشن [ موافق 👍 ] [ آنی ] توضیحات 7,140  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (6,664  تومان )
نمایندگی نقره ای: (6,902  تومان )
نمایندگی برنزی: (6,997  تومان )
5000000/10 5 ساعت 47 دقیقه فعال
👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9741 فالوور اینستاگرام فیک سرور 3 توضیحات 20,128  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (23,120  تومان )
نمایندگی نقره ای: (24,480  تومان )
نمایندگی برنزی: (25,840  تومان )
100000/10 20 ساعت 52 دقیقه فعال
9760 فالوور فیک آنی ارزان [5 - 10 کا در روز] توضیحات 20,400  تومان 15000/10 11 ساعت 12 دقیقه فعال
9804 فالوور فیک اینستاگرام |10k در روز توضیحات 20,672  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (21,964  تومان )
نمایندگی نقره ای: (23,256  تومان )
نمایندگی برنزی: (24,548  تومان )
200000/10 17 ساعت 40 دقیقه فعال
9739 👥فالور اینستاگرام فیک [کیفیت خوب] [نگاه واقعی] توضیحات 21,420  تومان 20000/10 5 دقیقه فعال
9803 فالوور اینستاگرام | 360روز گارانتی توضیحات 49,565  تومان 500000/100 2 روز 18 ساعت 29 دقیقه فعال
9755 فالوور ایرانی 30درصد کیفیت بالا توضیحات 51,408  تومان 10000/100 9 دقیقه فعال
ویو (بازدید) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9762 ⚡بازدید ویدیو اینستاگرام همه فرمتها سرور 1 توضیحات 1,360  تومان 100000000/100 2 روز 12 ساعت 36 دقیقه فعال
9806 بازدیدهای ویدیویی اینستاگرام | فوری | حداکثر 30 میلیون | ارزان توضیحات 2,543  تومان 2147483647/100 1 ساعت 2 دقیقه فعال
9801 بازدید ویدیویی اینستاگرام | فوری | حداکثر 1M | سریع توضیحات 5,440  تومان 2147483647/100 1 دقیقه فعال
سایر خدمات لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9802 لایک فیک اینستاگرام | حداکثر: 50 هزار | بدون پر کردن | میکس | روز 30 هزار ⛔️ | کار کردن توضیحات 1,676  تومان 500000/10 1 ساعت 55 دقیقه فعال
9743 ❤ لایک میکس آنی [1-5 کا در ساعت] توضیحات 2,284  تومان 100000/10 11 دقیقه فعال
9744 ❤ لایک میکس آنی [10 کا در روز] توضیحات 2,652  تومان 250000/50 48 دقیقه فعال
9808 لایک واقعی اینستاگرام | 365 روز پر کردن مجدد ♻️ توضیحات 2,890  تومان 10000000/10 1 ساعت 6 دقیقه فعال
خدمات استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9793 ویو استوری همیشه پایدار (در سراسر جهان) 💥💎⭐️ توضیحات 11,424  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10,710  تومان )
نمایندگی نقره ای: (11,067  تومان )
نمایندگی برنزی: (11,281  تومان )
15000/10 7 دقیقه فعال
9792 افرایش آمار استوری ( بازدید همه استوری ها ) 💥💎⭐️ توضیحات 20,400  تومان 100000/20 5 ساعت 8 دقیقه فعال
یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9745 ⚡️ بازدید ویدیو یوتیوب سرور 1 توضیحات 14,000  تومان 100000/500 1 روز 9 ساعت 34 دقیقه فعال
9809 لایک یوتیوب | کاربران واقعی | 30 روز پر کردن مجدد ♻ توضیحات 17,340  تومان 100000/10 فعال
تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9778 بازدیدهای TikTok | حداکثر: 10 میلیون | سریع - کار | روز 5M توضیحات 68  تومان 2147483647/100 42 دقیقه فعال
9749 بازدید ویدیو تیک تاک (فوری) توضیحات 150  تومان 100000000/100 5 ساعت 42 دقیقه فعال
9807 دنبال کنندگان TikTok | حداکثر 150 هزار | 30 روز پر کردن مجدد ♻️ | روز 30 هزار توضیحات 82,076  تومان 150000/10 فعال
♛ خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9782 فالوور روبیکا (روبینو) کیفیت متوسط (+15درصد هدیه) 👤💎⭐️ توضیحات 61,100  تومان 10000/25 1 ساعت 52 دقیقه فعال
لایک روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9787 لایک پست روبیکا (روبینو) کیفیت خوب ❤💎⭐️ توضیحات 10,400  تومان 5000/50 19 دقیقه فعال
9788 لایک ایرانی واقعی روبیکا ❤💎⭐️ توضیحات 14,300  تومان 10000/100 30 دقیقه فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد