وارد ربات دنیا نامبر فروشگاه شماره مجازی تلگرام شوید
ربات دنیا نامبر

سرویس ها

👥 ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6915 ✅افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] توضیحات 18,000  تومان 50000/1000 فعال
6914 💧⭐️🔥⚡️ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا توضیحات 19,000  تومان 100000/1000 فعال
👁 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6845 👁 بازدید پست تلگرام [پست اخر] - بدون افت سرور1 توضیحات 140  تومان 1000000/100 7 دقیقه فعال
6805 ⚡️⚡️ بازدید 1 پست تلگرام (فوری) با ضمانت توضیحات 300  تومان 10000000/100 9 دقیقه فعال
6867 👁 بازدید پست تلگرام [پست اخر] - بدون افت سرور 2 توضیحات 320  تومان 20000000/100 7 دقیقه فعال
6897 بازدید پست تلگرام (فوری) ارزان 2 توضیحات 500  تومان 10000000/100 فعال
6794 بازدید 5 پست اخر توضیحات 900  تومان 100000/100 25 دقیقه فعال
6795 بازدید 10 پست اخر توضیحات 1,600  تومان 100000/100 20 دقیقه فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9732 ری اکشن میکس | مثبت | 👍🤩🎉🔥❤ | به همراه بازدید رایگان توضیحات 2,000  تومان 1000000/15 2 ساعت 12 دقیقه فعال
9733 ری اکشن میکس | منفی | 👎😁😢💩 | به همراه بازدید رایگان توضیحات 2,000  تومان 1000000/15 فعال
9734 ری اکشن [ موافق 👍 ] [ آنی ] توضیحات 2,000  تومان 1000000/15 فعال
9736 ری اکشن [ قلب ❤ ] [ آنی ] توضیحات 2,000  تومان 1000000/15 فعال
9737 ری اکشن [ آتش 🔥 ] [ آنی ] توضیحات 2,000  تومان 1000000/15 فعال
9735 ری اکشن [ مخالف 👎 ] [ آنی ] توضیحات 2,001  تومان 1000000/15 فعال
👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9738 فالوور فیک آنی [5 - 10 کا در روز] توضیحات 4,500  تومان 15000/10 4 دقیقه فعال
9739 👥فالور اینستاگرام فیک [کیفیت خوب] [نگاه واقعی] توضیحات 5,000  تومان 20000/10 5 دقیقه فعال
9742 فالوور خانم آنی (فوری) توضیحات 5,500  تومان 10000/50 فعال
9741 فالوور اینستاگرام فیک سرور 3 توضیحات 8,000  تومان 300000/50 فعال
6854 فالوور فیک بدون پر کردن ⛔️ توضیحات 9,000  تومان 50000/1000 فعال
6800 👥 فالوور خارجی ارزان با کیفیت توضیحات 9,000  تومان 100000/1000 فعال
6857 فالوور میکس ایرانی 30درصد و بین المللی فول پروفایل توضیحات 10,000  تومان 1000000/100 5 ساعت 48 دقیقه فعال
6830 👥 فالوور اینستاگرام بدون پر کردن سرور 1 توضیحات 10,000  تومان 15000/1000 فعال
6858 ⚡️⭐️فالوور اینستاگرام ریزش پایین توضیحات 12,000  تومان 2000000/100 8 ساعت 31 دقیقه فعال
6838 👥 فالوور اینستاگرام بدون پر کردن سرور 2 توضیحات 12,500  تومان 120000/1000 فعال
6859 فالوور میکس ایرانی(سرعت بالا)(استارت آنی) توضیحات 14,000  تومان 21000/100 فعال
6799 👥 فالوور اینستاگرام (با ضمانت) توضیحات 15,000  تومان 100000/1000 فعال
6841 👥 فالوور اینستاگرام [میکس واقعی] سرور2 توضیحات 18,000  تومان 20000/1000 فعال
9754 فالوور [عربی - ایرانی] کیفیت بالا آنی توضیحات 18,000  تومان 150000/100 57 دقیقه فعال
9755 فالوور ایرانی 30درصد کیفیت بالا توضیحات 30,000  تومان 10000/100 9 دقیقه فعال
👁ویو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6856 👁 بازدید اینستاگرام | ⚡️ بازدید ویدیوی اینستاگرام + Impression (ایران) بدون افت توضیحات 300  تومان 20000000/100 6 دقیقه فعال
6837 ⚡️ بازدید ویدیوی اینستاگرام + Impression (ایران) بدون افت توضیحات 4,100  تومان 5000000/100 2 دقیقه فعال
6677 💧 ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت + اکسپلور (فوری) توضیحات 4,500  تومان 1000000/100 فعال
❤️ لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9743 ❤ لایک میکس آنی [1-5 کا در ساعت] توضیحات 1,300  تومان 100000/10 11 دقیقه فعال
9744 ❤ لایک میکس آنی [10 کا در روز] توضیحات 1,699  تومان 250000/50 فعال
6833 ❤ لایک اینستاگرام | لایک اینستاگرام با ضمانت (30روز) توضیحات 7,000  تومان 150000/10 26 دقیقه فعال
6834 لایک اینستاگرام [واقعی] [بدون کاهش] پر کردن مادام العمر توضیحات 11,000  تومان 200000/10 1 ساعت 3 دقیقه فعال
💾 ذخیره پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6904 💾 ذخیره پست اینستاگرام [بدون افت] بدون پر کردن توضیحات 300  تومان 1000000/5 10 دقیقه فعال
🎞 اینستاگرام IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6723 💾 ذخیره پست IGTV [بدون افت] توضیحات 400  تومان 20000/20 فعال
👁➕ استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9747 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها| سرور ارزان توضیحات 230  تومان 100000/100 4 ساعت 27 دقیقه فعال
9753 ⚡⚡بازدید استوری اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) فوری توضیحات 300  تومان 50000/10 فعال
9748 ویو استوری اینستاگرام| بازدید همه استوری ها | استارت آنی توضیحات 700  تومان 15000/100 5 ساعت 6 دقیقه فعال
👁 بازدید ویدیو یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9745 ⚡️ بازدید ویدیو یوتیوب سرور 1 توضیحات 11,000  تومان 100000/500 فعال
9746 بازدید ویدیو یوتیوب سرور 2 توضیحات 16,000  تومان 80000/1000 فعال
♛ تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
9749 بازدید ویدیو تیک تاک (فوری) توضیحات 150  تومان 20000000/1000 5 ساعت 42 دقیقه فعال